Ph.d.

Der oprettes i forbindelse med etableringen af det første familiehus en Ph.d. til dokumentation og undersøgelse af resultaterne af behandlingsforløb og metoder i Halmøhus. Det er planen at Ph.d. projektet skal løbe over 6 år således at det bliver muligt at måle og undersøge effekten af et Halmøhus-ophold. Nærmere beskrivelse af indholdet i Ph.d.' en følger.