Præsentation

Brochure om HalmøhusHalmøhus arbejder ud fra, at alle mennesker ønsker at leve et godt liv, være gode rollemodeller for deres børn og gøre en positiv forskel i verden.

De dømtes børn er en overset gruppe i det danske samfund. Der er konstant 35.000 børn under 18 år der lever med en forælder i fængsel, eller har oplevet det.

Vi arbejder på, at de dømtes børn oplever og udvikler positive og kærlige relationer med deres netværk, da vi tror på, at det er afgørende for det gode liv.

Den nyeste forskning i ind og udland peger på, at for at bryde kriminelles recidiv og forebygge den negative sociale arv hos børnene, skal der arbejdes med relationerne i familien og øvrige netværk.

Halmøhus har med støtte fra Bikubenfonden udviklet et behandlingsforløb for de dømtes børn og deres familier.