Tænketanken 2009

Kriminalitetsforebyggelse i det 21. århundrede

Inge Halmø byder velkommmen til tænketanken

Inge Halmø:  Tænketanken var en indbydelse til at prøve at tænke kriminalitet og kriminalitetsforebyggelse på en ny måde, og gennem det forsøge at tænke den kriminelle tilbage til samfundet, frem for at forsøge at holde dem væk.

Tænketanken havde 45 Deltagere

Kriminalforsorgen, Danmarks erhvervsforsknings akademi, psykiatrien, Kommuner, Børnerådet, SFI - det nationale forskningscenter for velfærd, Institut for menneskerettigheder, Den sociale Højskole, Frederiksberg seminarium, pårørende foreninger, tidligere indsatte, det private erhvervsliv, journalister, forskere fra Danmarks pædagogiske universitet og Københavns Universitet, Kræftens bekæmpelse, Kris Danmark, SUS - socialt udviklingscenter og HIGH FIVE.